ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ : Jenny

หมายเลขโทรศัพท์ : +86 135 3017 1335

WhatsApp : +8613530171335

Free call
โพรไฟล์ QC

 

Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD ควบคุมคุณภาพ 0

 

Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD ควบคุมคุณภาพ 1Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD ควบคุมคุณภาพ 2Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD ควบคุมคุณภาพ 3

 • Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD
  มาตรฐาน: ISO9001
  หมายเลข: 00119Q38994R0S/3300
  วันที่ออก: 2019-11-05
  วันหมดอายุ: 2021-11-04
  ขอบเขต/ระยะ: Prodution of Fiber Connector
  ออกโดย: CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
 • Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD
  มาตรฐาน: RoHS - PC
  หมายเลข: HA0121030747CHEM
  วันที่ออก: 2021-03-19
  วันหมดอายุ: 2022-03-18
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HATECK
 • Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD
  มาตรฐาน: REACH - PC
  หมายเลข: HA0121030747CHEM
  วันที่ออก: 2021-03-16
  วันหมดอายุ: 2022-03-15
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HATECK
 • Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD
  มาตรฐาน: RoHS - PBT
  หมายเลข: HA0121030732CHEM
  วันที่ออก: 2021-03-16
  วันหมดอายุ: 2022-03-15
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HATECK
 • Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD
  มาตรฐาน: REACH - PBT
  หมายเลข: HA0121030746CHEM
  วันที่ออก: 2021-03-16
  วันหมดอายุ: 2022-03-15
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HATECK
 • Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD
  มาตรฐาน: RoHS - PEI
  หมายเลข: HA01210303736CHEM
  วันที่ออก: 2021-03-16
  วันหมดอายุ: 2022-03-15
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HATECK
 • Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD
  มาตรฐาน: REACH -PEI
  หมายเลข: HA0121030750CHEM
  วันที่ออก: 2021-03-16
  วันหมดอายุ: 2022-03-15
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HATECK
 • Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD
  มาตรฐาน: RoHS - PPSU
  หมายเลข: HA0121030737CHEM
  วันที่ออก: 2021-03-16
  วันหมดอายุ: 2022-03-15
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HATECK
 • Zhejiang Oryarwa Communication Equipment CO.,LTD
  มาตรฐาน: REACH - PPSU
  หมายเลข: HA0121030751CHEM
  วันที่ออก: 2021-03-16
  วันหมดอายุ: 2022-03-15
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HATECK
ติดต่อกับพวกเรา

ป้อนข้อความของคุณ

jenny.qin@ouyahua.com
+8613530171335
+86 135 3017 1335
+86 135 3017 1335